LEARN MORE

فلسفه ساختمان و زندگی

فولک آرت پس از تاسیس خود از سال 2006 در ازمیر فعالیت نموده و توانسته است با موفقیت های پی در پی به مهره مهمی در پروژه های عمرانی ترکیه گردد

اطلاعات بیشتر

شرکای ما

ساخت و ساز فعالیتی بسیار حیاتی و مهم تلقی می گردد. مهم ترین چالش در ساخت بهینه سازی ساختمان برای زندگی و نگه داشتن آن در راستای این هدف است

اطلاعات بیشتر

فورنت (FORENT) ,ارائه خدمات کرایه

فورنت در موارد مورد نیاز برای کرایه و فروش واحدهای مسکونی یا واحدهای تجاری در تمام پروژهای فولکارت حامی سرمایه گذران است.

اطلاعات بیشتر
Send a message to
+90 533 035 4343