داده های آماری

درباره ما

داده های آماری

فولکارت شرکتیست هولدینپ، سایا گروه به عنوان یکی از زیرمجموعه های فولکارت, در زمینه های مختلف , از جمله مستغلات،دارو ، فعالیت های صنعتی و معدنی در حال ارائه خدمات می باشد

این گروه برای دستیابی به یک توسعه پایدار و مطمئن به فعالیت و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی می پردازد . در این راستا گروه مذکوربه ایجاد شرکت ها و زیر ساخت های مناسب با صنایع در حال توسعه مبادرت ورزیده است .

پروژه ها

فولک آرت پس از تاسیس خود از سال 2006 در ازمیر فعالیت نموده و توانسته است با موفقیت های پی در پی به مهره مهمی در پروژه های عمرانی ترکیه گردد

نمایش پروژه

درباره ازمیر بیشتر بدانید

ازمیر پتانسیل قابل توجهی در بخش های کشاورزی , صنعت و خدمات دارد همچنین صادرات در ازمیر که نقش بسیار مهمی در اقتصاد این شهر دارد رو به رشد است

اطلاعات بیشتر

فورنت (FORENT) ,ارائه خدمات کرایه

فورنت در موارد مورد نیاز برای کرایه و فروش واحدهای مسکونی یا واحدهای تجاری در تمام پروژهای فولکارت حامی سرمایه گذران است.

اطلاعات بیشتر
Send a message to
+90 533 035 4343